TXCBP-XM81-2A

2槽位背板

» 2槽位背板用于TANK-XM81系列扩展机箱
» 1个PCIe x16和1个PCIe x4槽位
» 1个系统风扇连接器
» 兼容机箱:TXC-XM81-3S-R10

Hardware Spec.

尺寸类型
尺寸类型 TANK-XM81系列自定义
系统
散热方案/系统风扇 1 x 4-pin (1x4)
物理特性
Mounting TXC-XM81-3S
尺寸 (LxWxH) (mm) 175.8 x 92
I/O 接口
扩展 1 x PCIe x16
1 x PCIe x4

Ordering Information

TXCBP-XM81-2A-R10 Tank 81 Series Expansion Peripheral Card, backplane module, 2 Slot, 1xPCIe*16&1xPCIe*4