TXCBP-XM81-2B

2槽位背板

» 2槽位背板用于TANK-XM81系列扩展机箱
» 2个PCIe x16 (PCIe x8信号)
» 2个系统风扇连接器
» 兼容机箱:TXC-XM81-3S-R10

Hardware Spec.

尺寸类型
尺寸类型 TANK-XM81系列自定义
系统
散热方案/系统风扇 2 x 4-pin (1x4)
物理特性
Mounting TXC-XM81-3S
尺寸 (LxWxH) (mm) 175.8 x 92
I/O 接口
扩展 2 x PCIe x16 (PCIe x8 信号)

Ordering Information

TXCBP-XM81-2B-R10 Tank 81 Series Expansion Peripheral Card, backplane module, 2 Slot, 2xPCIe*8