TXCBP-XM81-4B

4槽位背板

» 4槽位背板用于TANK-XM81系列扩展机箱
» 2个PCIe x16 (PCIe x8信号)和2个PCIe x4槽位
» 2个系统风扇连接器
» 兼容机箱:TXC-XM81-4S-R10
» 支持电源板供电

Hardware Spec.

尺寸类型
尺寸类型 TANK-XM81系列自定义
系统
散热方案/系统风扇 2 x 4-pin (1x4)
物理特性
Mounting TXC-XM81-4S
尺寸 (LxWxH) (mm) 175.8 x 119
I/O 接口
扩展 2 x PCIe x16 (PCIe x8信号)
2 x PCIe x4
电源
电源供电 1 x 8-pin (2x4)

Ordering Information

TXCBP-XM81-4B-R10 Tank 81 Series Expansion Peripheral Card, backplane module, 4 Slot, 2xPCIe*8&2xPCIe*4 w/ power connector